OncomedPOCU/91/4/8/109296 "Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat in prevenția, diagnosticarea si tratarea cancerului", proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară 4, obiectiv specific 4.8.

Proiectul își propune să contribuie la creșterea competențelor tehnice a cadrelor medicale și profesioniștilor implicați în prevenția, diagnosticarea și tratarea principalelor forme de cancer din România în vederea îmbunătățirii calității și accesului pacienților la serviciile medicale specifice.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.