OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

CONTACT

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact
Ec. Grosu Mirela - Manager
Dr. Alexe Greta Irinel - Manager proiect

Tel:  0374 278810
Fax:  0374 278802

 

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.