OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

CONTACT

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Persoane contact:
Ec. Mirela Grosu - Manager IRO Iași
Dr. Greta Irinel Alexe - Manager proiect ONCOMED

Tel:  0374 278 810
Fax:  0374 278 802

Responsabili grup țintă:

Regiunea Nord-Est
Ref. Andreia Cristina Ștefănescu
Tel:  0751 193 809
E-mail:  gruptinta.oncomed@iroiasi.ro

Național
Ref. Marina Crucianu
Tel:  0751 193 808
E-mail:  gruptinta.oncomed@iroiasi.ro

Oncomed

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.