OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

DESPRE PROIECT

Proiectul își propune să contribuie la creșterea competențelor tehnice a cadrelor medicale și profesioniștilor implicați in prevenția, diagnosticarea și tratarea principalelor forme de cancer din Romania în vederea îmbunătățirii calității și accesului pacienților la serviciile medicale specifice.

Durata proiectului : 36 de luni

Valoare eligibilă proiect: 13.146.643,00 lei 

 Aria de implementare a proiectului este reprezentata de următoarele regiuni:

- Regiunile Nord-Est (județele Iași, Neamț, Bacău, Suceava, Botoșani si Vaslui);

- Regiunea Nord-Vest (județele Cluj, Bihor și Satu Mare);

- Regiunea Vest (Județul Timiș);

- Regiunea Centru (județele Brașov, Alba și Mureș);

- Regiunea București-Ilfov (Municipiul București și Judetul Ilfov);

Proiectul vizează un set de activități integrate care sunt derulate in aria de implementare menționată cu scopul de a îmbunătăți competențele tehnice ale cadrelor medicale din domeniul oncologic.

Acțiunile proiectului vor genera instrumente, metode, cunoștințe și rezultate cu un puternic impact in ceea ce privește creșterea capacităților profesionale și tehnice ale personalului medical implicat in prevenția, diagnosticarea și tratarea bolnavilor de cancer.

Beneficiarii indirecți ai rezultatelor proiectului vor fi pacienții diagnosticați cu cancer care vor avea o accesibilitate crescută la servicii medicale personalizate:

- planuri de tratament personalizate și configurate pe baza unor analize aprofundate și profesioniste;

- acces ridicat la serviciile medicale de radioterapie (in prezent doar 25% dintre pacienți au acces la servicii de radioterapie) ca urmare a multiplicării cunoștințelor și numărului de cadre medicale alocate teritorial care pot presta astfel de servicii;

- calitate crescută a serviciilor medicale oncologice furnizate pacienților;

- aria de diversificare, specializare și acoperire a serviciilor medicale oncologice extinsă și imbunatățită atât prin intermediul pachetelor de formare medicale continuă cât și prin intermediul realizării a 6 ghiduri de practică medicală in domeniul radioterapie.

Principalul scop al proiectului:

            Proiectul se adresează personalului medical care din domeniul oncologic, iar scopul acestuia este de a crește competențele pentru 800 de cadre medicale implicate in prevenția, diagnosticarea și terapia principalelor forme de cancer din România.

            Aceștia vor participa la activitățile proiectului, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă etc.  Grupul țintă face parte din toate regiunile de dezvoltare ale țarii, toate filialele solicitantului participând la activitățile proiectului.

 Toate persoanele din grupul țintă, indiferent de regiunea de care aparțin, vor fi monitorizate pe toată perioada implementării proiectului, obiectivul urmărit fiind consolidarea capacitații partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel Național, prin promovarea dialogului social tripartit și bipartit.

Proiectul iși propune dezvoltarea si implementarea unui set de activități integrate in vederea creșterii competențelor tehnice ale cadrelor medicale din domeniul oncologic. Acțiunile proiectului vor genera instrumente, metode, cunoștințe si rezultate cu un puternic impact in ceea ce privește creșterea capacităților profesionale și tehnice ale personalului medical implicat in prevenția, diagnosticarea și tratarea bolnavilor de cancer. Proiectul soluționează nevoile grupului țintă prin intermediul a 3 etape de intervenție:

Etapa 1– Dezvoltarea și derularea a 4 pachete de formare medicală continuă in domeniul oncologic utilizând instrumente și metode inovative;

Etapa 2 –Dezvoltarea și difuzarea unei metodologii de practică medicală cuantificată prin realizarea a 6 ghiduri practice de definire, configurare și utilizare a radioterapiei in tratamentul bolnavilor de cancer;

Etapa 3– Alinierea și upgradarea competențelor tehnice medicale oncologice ale cadrelor medicale prin facilitarea participării la programe de formare internaționale, congrese și stagii de practică transnațională.

Proiectul iși propune sa recruteze și să selecteze 800 de cadre medicale din regiunile menționate având in vedere următoarea structura:

1. Pentru participarea la pachetul de formare “Îngrijirea pacientului cu cancer avansat” – 200 de medici (150 medici specialiști si rezidenți si 50 de medici de familie) si 200 de asistenți medicali.

2. Pentru participarea la pachetul de formare “Radioterapia modernă – concepte și tehnici de radioterapie in tratarea cancerului” – 14 medici specialiști participanți la programul “Rolul radioterapiei in tratamentul multimodal al neoplaziilor maligne”, 12 medici rezidenți participanți la programul “Radioterapia modernă – concepte și aplicații practice” si 14 asistenți medicali participanți la programul de formare “Actualități in aplicarea tehnicilor de radioterapie”.

3. Pentru participarea la pachetul de formare “Prevenția principalelor forme de cancer” – intreg grupul țintă va participa la acest pachet – 800 de cadre medicale – 300 de medici (specialiști, rezidenți, medici de familie) și 500 de asistenți medicali.

4. Pentru participarea la pachetul de formare “Comunicarea eficientă cu pacientul oncologic” - intreg grupul țintă va participa la acest pachet – 800 de cadre medicale - 300 de medici (specialiști, rezidenți, medici de familie) și 500 de asistenți medicali

5. Pentru participarea la programe internaționale de formare medicala sau congrese medicale transnaționale – 20 medici și 20 de asistenți medicali.

6. Pentru participarea la stagii de practică transnațională – 10 medici și 10 asistenți medicali.

 

Pentru a putea intra in procesul de selecție, grupul țintă trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

- disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului și in special la cel puțin 1 program de formare medicală prevăzut de unul din cele 4 pachete;

- să facă parte din una din categoriile: medic, asistent medical, personal din instituții publice implicat in implementarea programelor prioritare de sănătate și medic de familie;

- să fie localizați in aria de implementare a proiectului;

- să iși asume obligația de a participa la peste 80% din orele de formare prevăzute in program;

- să iți asume obligația de a participa la peste 90% din orele de practică medicală prevăzute in componenta de aplicații practice a programului.

 

Vezi Metodologia de selecție a grupului țintă integral aici!

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.