OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

EVENIMENTE

  • Metodologie de selecție a grupului țintă

    23 Apr, 2018

    Institutul Regional de Oncologie Iași, în calitate de beneficiar, a început în data de 29.12.2017 implementarea proiectului “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”, perioada de derulare fiind de 36 de luni. Proiectul este cofinanțat din programul operațional capital uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.
    Prezenta metodologie de selecție este elaborată în vederea selectării membrilor grupului țintă ce vor participa la activitățile din cadrul proiectului “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”.

    Vezi Metodologia de selecție a grupului țintă integral aici!

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.