OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

GRUP TINTA

  • ACTUALIZARE REZULTATE SELECȚIE DOSARE GT SESIUNEA I

    13 Nov, 2018

    “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

    Actualizare rezultate selecție grup țintă sesiunea 1 -Vezi rezultatele finale aici

    13.11.2018

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.