OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

EVENIMENTE

 • Anunț concurs ocupare posturi

  10 Oct, 2019

  Institutul Regional de Oncologie Iași, anunță lansarea proiectului ONCOMED - „Îmbunătăţirea competenţelor personalului medical implicat în prevenţia, diagnosticarea şi tratarea cancerului“

  Institutul Regional de Oncologie Iasi, in calitate de beneficiar a proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei dupa cum se gaseste aici

  Anexe:

  CERERE TIP DE INSCRIERE  aici

  CONSIMTAMANT CANDIDATI PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE aici

  DECLARATIE DE DISPONIBILITATE aici

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.