OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

EVENIMENTE

  • Sesiunea a II-a de înscrieri pentru personalul medico-sanitar din instituțiile publice

    25 Feb, 2019

    “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”

    ÎN ATENȚIA PERSONALULUI MEDICAL DIN INSTITUȚIILE PUBLICE

    Descarca anunt aici

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.