OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

EVENIMENTE

  • Anunț - rezultate verificare dosare

    25 Jul, 2018

    Institutul Regional de Oncologie Iași ”ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”

    Vezi rezultatele verificării dosarelor pentru concursul din data de 26.07.2018 aici!

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.