OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

EVENIMENTE

  • Consimțământ prelucrare date caracter personal

    04 Jul, 2018

    “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

    Institutul Regional de Oncologie Iași va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal - nume, prenume, data nașterii, CNP, adresă poștală, adresă e-mail, telefon mobil - în vederea participării dumneavoastră la procedura de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei spitalului în cadrul proiectului: "ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului"

    Descarcă consimțământul cadidatului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal aici!

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.