OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

STADIUL PROIECTULUI

04 Noiembrie 2019 Anunt de participare simplificata SCN1057517: Contract furnizare Sistem complet software retea educationala plan tratament, Simulatoare non clinice cu Stație de lucru simulator+Monitor LCD 23”

Date identificare autoritate contractanta: Institutul Regional de Oncologie Iasi adresa:Strada: Berthelot, g-ral, nr. 2-4 Cod fiscal:29067408 Cod postal:700483, Cod NUTS:RO213 Iasi Localitate:Iasi Tara:Romania E-mail:achizitii@iroiasi.ro Telefon:+40 751193776 Fax:+40 374278802 Adresa Internet (URL):www.iroiasi.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

 

23 septembrie 2019 Procedura de achiziție directa

In cadrul acestei proceduri s-au achiziționat loturile neofertate in procedura anterioara : aparat foto si videoproiector. Castigator S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L

16 septembrie 2019

La anuntul de participare nr ADV1098944 Achiziția prin cumpărare directa de videoproiectoare in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, si la anuntul nr:ADV1098931 Achizitia prin cumparare directa de aparate foto in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 nu au fost depuse oferte

 

16 septembrie 2019 Anunț atribuire castigator

Castigatorul la anunțul de participare nr: ADV1098937 Achizitia prin cumparare directa de laptop-uri in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, este S.C. UNION CO S.R.L.

 

11 septembrie 2019 Anunț atribuire castigator

Castigatorul la anunțul de participare nr: ADV1098934 Achizitia prin cumparare directa de copiatoare in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, este S.C. Giros Company S.R.L. S.R.L

 

10 septembrie 2019 Anunț atribuire castigator

Castigatorul la anunțul de participare nr: ADV1098936 „ Achizitia prin cumparare directa de flipchart-uri in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, este S.C. DNS BIROTICA S.R.L


10 septembrie 2019 Anunț atribuire castigator

Castigatorul la anunțul de participare nr:ADV1098940 Achiziție multifuncționale in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020” este S.C. Mida Soft Business S.R.L.  

 

28 august 2019  Anunț de participare nr:ADV1098940

Date identificare Autoritate contractanta:

Denumire oficiala: Institutul Regional de Oncologie Iasi, CIF: 29067408 Adresa: G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Nr. 2-4, Tel: +40 751193776, Fax: +40 374278802, E-mail: achizitii@iroiasi.ro, Denumire contract:Achiziție multifuncționale in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

27 august 2018 - Anunt artibuire castigator

Castigator la anuntul de participare ADV1098148 Achizitie papetarie in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 este S.C. DNS BIROTICA S.R.L. 

 

23 august 2019  Anunț de participare nr:ADV1098944

Date identificare Autoritate contractanta:

Denumire oficiala: Institutul Regional de Oncologie Iasi, CIF: 29067408 Adresa: G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Nr. 2-4, Tel: +40 751193776, Fax: +40 374278802, E-mail: achizitii@iroiasi.ro, Denumire contract: Achiziția prin cumpărare directa de videoproiectoare in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

 

23 august 2019  Anunț de participare nr:ADV1098937

Date identificare Autoritate contractanta:

Denumire oficiala: Institutul Regional de Oncologie Iasi, CIF: 29067408 Adresa: G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Nr. 2-4, Tel: +40 751193776, Fax: +40 374278802, E-mail: achizitii@iroiasi.ro, Denumire contract: Achizitia prin cumparare directa de laptop-uri in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

 

23 august 2019  Anunț de participare nr:ADV1098936

Date identificare Autoritate contractanta:

Denumire oficiala: Institutul Regional de Oncologie Iasi, CIF: 29067408 Adresa: G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Nr. 2-4, Tel: +40 751193776, Fax: +40 374278802, E-mail: achizitii@iroiasi.ro,Denumire contract: Achizitia prin cumparare directa de flipchart-uri in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

 

23 august 2019  Anunț de participare nr:ADV1098934

Date identificare Autoritate contractanta:

Denumire oficiala: Institutul Regional de Oncologie Iasi, CIF: 29067408 Adresa: G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Nr. 2-4, Tel: +40 751193776, Fax: +40 374278802, E-mail: achizitii@iroiasi.ro, Denumire contract: Achizitia prin cumparare directa de copiatoare in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

 

23 august 2019  Anunț de participare nr:ADV1098931

Date identificare Autoritate contractanta:

Denumire oficiala: Institutul Regional de Oncologie Iasi, CIF: 29067408 Adresa: G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Nr. 2-4, Tel: +40 751193776, Fax: +40 374278802, E-mail: achizitii@iroiasi.ro, Denumire contract: Achizitia prin cumparare directa de aparate foto in cadrul Proiectului POCU/91/4/8/109296– “Oncomed - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

 

01 iunie 2019

Prefinanțare încasată: 1.314.664,30 lei,

Cheltuieli realizate până la data de 31.05.2019: 486.658,07 lei,

Cheltuieli solicitate la rambursare și declarate eligibile până la data de 31.05.2019: 430.090,25 lei

 

 

 

29 ianuarie 2019    Anunț de participare nr: CN1008588/29.01.2019
Autoritatea Contractantă: Institutul Regional de Oncologie Iași - Cod de identificare fiscală: 29067408; Adresa: Strada: 40 Sfinţi, nr. 2, Sector: -, Județ: Iași; Localitatea: Iași; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:  700483;  Țară:  România;  Persoana  de  contact:  Andrei  Bulugu;  Telefon:  +40  751193776;  Fax:  +40  374278802;  E-mail: achizitii@iroiasi.ro; Adresa internet: (URL) -Adresa web a profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro;
Obiectul achiziției: Servicii - cazare/transport/masa grup țintă
Număr referință: 7285 / 16.04.2018;  Cod CPV principal - 55100000-1 Servicii hoteliere (Rev.2)
Tipul Contractului: Servicii
Mai multe detalii despre anunțul de participare găsiți aici.

 

07 ianuarie 2019 Procedura de licitatie cu anuntul de participare CN1000752/25.05.2018 a fost anulata

Autoritatea Contractantă: Institutul Regional de Oncologie Iași - Cod de identificare fiscală: 29067408; Adresa: Strada: 40 Sfinţi, nr. 2, Sector: -, Județ: Iași; Localitatea: Iași; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:  700483;  Țară:  România;  Persoana  de  contact:  Andrei  Bulugu;  Telefon:  +40  751193776;  Fax:  +40  374278802;  E-mail: achizitii@iroiasi.ro; Adresa internet: (URL) -Adresa web a profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro;

Obiectul achiziției: Servicii - cazare/transport/masa grup țintă
Număr referință: 7285 / 16.04.2018;  Cod CPV principal - 55100000-1 Servicii hoteliere (Rev.2)
Tipul Contractului: Servicii

Mai multe detalii găsiți aici.

 

25 mai 2018    Anunț de participare nr: CN1000752/25.05.2018
Autoritatea Contractantă: Institutul Regional de Oncologie Iași - Cod de identificare fiscală: 29067408; Adresa: Strada: 40 Sfinţi, nr. 2, Sector: -, Județ: Iași; Localitatea: Iași; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:  700483;  Țară:  România;  Persoana  de  contact:  Andrei  Bulugu;  Telefon:  +40  751193776;  Fax:  +40  374278802;  E-mail: achizitii@iroiasi.ro; Adresa internet: (URL) -Adresa web a profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro;
Obiectul achiziției: Servicii - cazare/transport/masa grup țintă
Număr referință: 7285 / 16.04.2018;  Cod CPV principal - 55100000-1 Servicii hoteliere (Rev.2)
Tipul Contractului: Servicii
Mai multe detalii despre anunțul de participare găsiți aici.

12 aprilie 2018   SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE - STUDIOUL TVR IA Achizitie directa SEAP SERVICII DE REALIZARE SPOT DE PREZENTARE finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

12 aprilie 2018  ARTVERTISING SRL Achizitie directa SEAP  SERVICII DE REALIZARE SUBDOMENIU WEB CU DENUMIREA ONCOMED  finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

22 martie 2018  STEDO SHOP SRL  Achizitie directa SEAP  STAMPILA INREGISTRARE DOCUMENTE TRODAT 4925  finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

22 martie 2018  STEDO SHOP SRL  Achizitie directa SEAP  STAMPILA "CONFORM CU ORIGINALUL" TRODAT 4913 finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

6 februarie 2018  ARTVERTISING SRL  Achizitie directa SERVICII DE REALIZARE CONFERINTA DE PRESA - LANSARE PROIECT    finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

5 februarie 2018  ARTVERTISING SRL  Achizitie directa  DISPLAY PORTABIL A3  finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.