OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

STADIUL PROIECTULUI

25 mai 2018    Anunț de participare nr: CN1000752/25.05.2018
Autoritatea Contractantă: Institutul Regional de Oncologie Iași - Cod de identificare fiscală: 29067408; Adresa: Strada: 40 Sfinţi, nr. 2, Sector: -, Județ: Iași; Localitatea: Iași; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:  700483;  Țară:  România;  Persoana  de  contact:  Andrei  Bulugu;  Telefon:  +40  751193776;  Fax:  +40  374278802;  E-mail: achizitii@iroiasi.ro; Adresa internet: (URL) -Adresa web a profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro;
Obiectul achiziției: Servicii - cazare/transport/masa grup țintă
Număr referință: 7285 / 16.04.2018;  Cod CPV principal - 55100000-1 Servicii hoteliere (Rev.2)
Tipul Contractului: Servicii
Mai multe detalii despre anunțul de participare găsiți aici.

12 aprilie 2018   SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE - STUDIOUL TVR IA Achizitie directa SEAP SERVICII DE REALIZARE SPOT DE PREZENTARE finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

12 aprilie 2018  ARTVERTISING SRL Achizitie directa SEAP  SERVICII DE REALIZARE SUBDOMENIU WEB CU DENUMIREA ONCOMED  finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

22 martie 2018  STEDO SHOP SRL  Achizitie directa SEAP  STAMPILA INREGISTRARE DOCUMENTE TRODAT 4925  finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

22 martie 2018  STEDO SHOP SRL  Achizitie directa SEAP  STAMPILA "CONFORM CU ORIGINALUL" TRODAT 4913 finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

6 februarie 2018  ARTVERTISING SRL  Achizitie directa SERVICII DE REALIZARE CONFERINTA DE PRESA - LANSARE PROIECT    finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

5 februarie 2018  ARTVERTISING SRL  Achizitie directa  DISPLAY PORTABIL A3  finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 -  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.