OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

EVENIMENTE

  • Seminar de informare

    13 Jul, 2018

    Institutul Regional de Oncologie Iași, în calitate de beneficiar al proiectului ”ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”, POCU/91/4/8/109296 prin OI POSDRU BI, are deosebita onoare de a vă invita la evenimentul de lansare în regiunea București – Ilfov. [...]

  • Comunicat de presă

    08 Feb, 2018

    Institutul Regional de Oncologie Iași, anunță lansarea proiectului ONCOMED - „Îmbunătăţirea competenţelor personalului medical implicat în prevenţia, diagnosticarea şi tratarea cancerului“ [...]

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.