OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

EVENIMENTE

  • Anunt selecție și recrutare personal - proiect POCU 109296 ONCOMED

    05 Jul, 2018

    Institutul Regional de Oncologie Iași, în calitate de beneficiar a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi în afara organigramei.

    Vezi anunțul de selecție și recrutare personal aici!

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.