OncomedTitlul proiectului: Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului - Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Obiectiv specific: 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical Cod SMIS: 109296
Contract: POCU/91/4/8/109296

GRUP TINTA

 • Anexa 2.1 - Instrucțiuni de completare - formularul de înregistrare individuală a participanților

  05 May, 2018

  ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului

  Cod smis: 109296
  Axă prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
  Titlu proiect: ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în
  prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului
  OIR/OI responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial
  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București - Ilfov

  Vezi Instrucțiunile de completare - formularul de înregistrare individuală a participanților aici!

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.